Word donateur

De fondsenwerving van Imena Foundation wordt gecoördineerd vanuit het kantoor in Drachten. De fondsen worden onder andere geworven onder particuliere donateurs, scholen, kerken, ondernemers en vermogensfondsen. 95% van de geworven gelden komt ten goede aan de doelstelling.

Wilt u het werk van Imena Foundation ondersteunen, kies dan een van de volgende mogelijkheden.

1. Doneer nú en scan hiervoor de onderstaande QR-code

2. Print het machtigingsformulier en laat een donatie van uw rekening afschrijven. 

3. Vul een intentieovereenkomst in en ontvang een factuur.

4. Maak uw bijdrage persoonlijk over naar Imena Foundation:

  • IBAN: NL23 RABO 0321 5340 77

ANBI
Imena Foundation heeft de zogenaamde ANBI-status. Dat wil zeggen dat de stichting door de Belastingdienst erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling. Het voordeel daarvan is dat giften geheel of gedeeltelijk aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen

“Laten we vol vertrouwen ‘geven van wat we hebben’ en
samen bouwen aan een betere toekomst
voor de allerarmsten ter wereld.”