Werkwijze

De werkwijze van Imena Foundation kenmerkt zich door het volgende:

  • 95% van het ingezamelde geld gaat naar projecten in Afrika.
  • Er is vanuit Nederland intensief contact met lokale organisaties en vertrouwenspersonen.
  • Alleen duidelijke projectplannen met daaraan vastgekoppeld een begroting worden door Imena Foundation ondersteund; de toegezegde financiële ondersteuning wordt in delen overgemaakt.
  • De bevolking wordt bij de uitvoering van de projecten betrokken. Hierdoor voelt men zich medeverantwoordelijk.
  • Er wordt gewerkt met lokale aannemers en Afrikaanse leveranciers.
  • Tijdens het uitvoeren van de verschillende werkzaamheden vindt terugkoppeling plaats door middel van mailverkeer en fotomateriaal.
  • Daarnaast is sprake van een gestructureerde financiële terugkoppeling.
  • Jaarlijks wordt er een samenstellingsverklaring verstrekt door een registeraccountant.