Visie en missie

  • Imena Foundation is ervan overtuigd dat mensen wereldwijd zelf willen werken aan oplossingen voor hun eigen problemen.
  • Wij vinden dat iedereen recht heeft op een toekomst waarin onderwijs, schoon drinkwater, medische voorzieningen en voedselzekerheid de gewoonste zaak van de wereld is.
  • Imena Foundation weet dat, ten zuiden van de Sahara, financiële middelen om problemen op te lossen vaak ontbreken.
  • Pas nadat elementaire voorzieningen zijn getroffen, kunnen de mensen zelf uit de spiraal van armoede komen.

Visie
Een wereld waarin onderwijs, schoon drinkwater, medische voorzieningen en voedselzekerheid voor iedereen toegankelijk zijn.

Missie
Imena Foundation ondersteunt projecten in Afrika die de verbetering van onderwijs, schoon drinkwater, gezondheidszorg en voedselzekerheid voor de allerarmsten tot doel hebben. Imena Foundation gelooft daarbij in de kracht, het inzicht en het eigen initiatief van de lokale bevolking. Door gezamenlijk de handen ineen te slaan, willen we de weg naar duurzame ontwikkeling openen.

Imena Foundation wil een betrokken en transparante organisatie zijn die de inzichten uit haar werk in Afrika gebruikt om mensen te inspireren en te mobiliseren en om fondsen te werven om gezamenlijk de missie te bereiken.