Stichting Pharus

Stichting Pharus is opgericht door de familie Mars. De familie is in de loop van de jaren vermogend geworden als gevolg van het bezit van een goed lopende onderneming. Omdat er van een grote stroom dividend sprake is, heeft de familie besloten om een substantieel deel van de liquiditeiten naar een stichting door te leiden die vervolgens het geld aan de maatschappij kan teruggeven.

De Latijnse naam Pharus betekent ‘vuurtoren’. Een vuurtoren staat symbool voor licht.  Een lichtbaken in de duisternis. Het leid je naar de veilige haven in de wildste stormen. Een hulpmiddel voor hen die dat nodig hebben.

Stichting Pharus wil hulp bieden daar waar het nodig en mogelijk is. “Wees het licht in de wereld”…zegt Christus. Stichting Pharus wil Zijn voorbeeld volgen om op te staan voor de armen, wezen, weduwen, onderdrukten en broers en zussen in Zijn naam, die het nodig hebben.

 

 

Stichting Pharus werkt samen met een aantal strategische partners. Vanuit haar overtuiging zet stichting Pharus zich samen met deze partners in voor duurzame hulp om zo een mooiere toekomst te kunnen geven aan armen wereldwijd.

Imena Foundation is vanaf augustus 2018 strategisch partner van stichting Pharus geworden.

Momenteel slaan beide stichtingen de handen ineen binnen het project ‘Armoedebestrijding in Zuid-Sudan’. Dit project richt zich op voedselzekerheid voor 200 huishoudens in Greater Aweil, de bouw van een basisschool voor 800 kinderen in Aweil Town en schoon drinkwater voor 3.420 mensen in Gumror en Mabok.