Sarfath Farmer's Association

Te midden van de armoede dient pastor Rose Munialo de Heer vanuit haar vrijgevigheid en onophoudelijke liefde voor de meest behoeftigen in de gemeenschap. Ze stelt haar eigen huis beschikbaar voor de verstoten gemeenteleden van de Maluku Harvest Miracle Centre Church en is hun voorganger. De Maluku Harvest Miracle Centre Church is een bewogen gemeenschap die zorgdraagt voor elkaar en omziet naar de minderbedeelden.

Om bij te dragen aan het verbeteren van de zelfvoorziening van de boerenfamilies in het Mbale district is de Sarfath Farmer’s Association opgericht en heeft in 2020 een projectplan ingediend bij Imena Foundation voor de opstart van deze boerencoöperatie.

Sarfath Farmer;s Association is inmiddels een feit en heeft ervoor gezorgt dat er grond is aangekocht, transportmiddelen zijn aangeschaft, pluimvee- en varkenshouderijen zij gebouwd en opgestart en dat er een akkerbouwbedrijf is gestart. Het project zal een levensveranderende impact hebben op alle begunstigden.

.
Previous slide
Next slide