Over voedselzekerheid

Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

In 2030 mag niemand op de wereld meer honger lijden. Iedereen moet toegang hebben tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel, het hele jaar door. Volgens het Wereldvoedselprogramma hebben op dit moment 795 miljoen mensen niet genoeg voedsel om een gezond en actief leven te leiden. Dit is ongeveer een op de negen mensen wereldwijd. In sub-Sahara Afrika lijden naar verhouding de meeste mensen honger, een op de vier mensen in deze regio is ondervoed. Ook sterft bijna de helft (45 procent) van de kinderen die voor hun vijfde komen te overlijden aan ondervoeding. En wereldwijd gaan nog steeds 66 miljoen basisschoolkinderen met honger naar school (Duurzaam Ontwikkelingsdoel 2, Verenigde Naties).

 

Imena Foundation zet zich in voor …
 
previous arrow
aanschaf van ossen en ploegen
aanschaf van irrigatiepompen
aanschaf van schoffels en zaden
formeren van landbouwcoöperaties
next arrow