Over medische voorzieningen

Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden

“Gezondheid is essentieel voor duurzame ontwikkeling”, stellen de Verenigde Naties. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie daalde het kindersterftecijfer in 2015 met 53 procent ten opzichte van 1990. Toch sterven er elk jaar nog steeds 6 miljoen kinderen voor hun vijfde levensjaar. Een groot deel van deze kinderen woont in sub-Sahara Afrika. Vier van de vijf kinderen die voor hun vijfde levensjaar overlijden komen uit deze regio. Moedersterfte is in 2015 ten opzichte van 1990 met 44 procent gedaald, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar ook hier kunnen nog stappen worden gezet. Moedersterfte is in ontwikkelingslanden nog steeds 14 keer hoger dan in ontwikkelde landen (Duurzaam Ontwikkelingsdoel 3, Verenigde  Naties).