Ontstaansgeschiedenis

Aan het begin van het schooljaar 2004/2005 ontstond, op initiatief van Gerard en Margriet de Wilde, bij een aantal ouders van PCBO Het Anker in Drachten, het idee om de Basic School in het Zambiaanse dorp Nyanje financieel meer te gaan ondersteunen. Steun werd er al vanuit Het Anker gegeven in de vorm van het jaarlijks overmaken van het projectgeld (het vroegere zendingsgeld). De school in Nyanje en Het Anker danken hun wederzijdse contacten aan juf Sophia Knol en haar man Henk. Het gezin Knol vertrok in 1977 voor vijf jaar naar Nyanje. Henk ging werken als technicus in een tweetal ziekenhuizen en Sophia hield zich ondertussen bezig met de huishouding en gaf les aan haar eigen kinderen. Ook hielp ze mee met verschillende werkzaamheden in het ziekenhuis. 
De voorgenomen renovatie en nieuwbouw van Het Anker vormde de directe aanleiding voor het initiatief van de oudergroep. Onder het motto ‘Wij een nieuwe school, zij een nieuwe school’ werd een plan opgesteld om met medewerking van alle leerlingen, hun ouders en het team van Het Anker geld in te zamelen voor de school in Nyanje.

Op basis van een prioriteitenlijst werd bepaald dat de Zambiaanse school vooral geholpen zou zijn met nieuwe stoelen en banken, schoolbenodigdheden zoals boeken en schriften en voorzieningen op het gebied van water en elektriciteit. In eerste instantie werd ingezet op het inzamelen van 4000 euro. Aan het eind van het schooljaar 2004/2005 stond op de projectrekening echter 21000 euro, meer dan een vervijfvoudiging van het streefbedrag. Het geld werd bijeengebracht dankzij diverse activiteiten die onder de noemer Voor Anker in Zambia werden georganiseerd.

Sponsoren
Gaandeweg mocht het project zich steeds vaker verheugen in steun van talrijke sponsoren, soms in financiële zin, vaak ook in natura, zoals het gratis drukken van nieuwsbrieven en kerstkaarten. Daarnaast werd contact gezocht met ontwikkelingsorganisatie CORDAID, die op een gegeven moment bepaalde opbrengsten van Voor Anker in Zambia heeft verdubbeld.

Bewustwording
Naast het inzamelen van geld voor Nyanje diende Voor Anker in Zambia nog een ander doel: bewustwording van het feit dat wij het ten opzichte van heel veel anderen erg goed hebben en dat het belangrijk is om de minder bedeelde medemens niet te vergeten.

Stichting
De werkgroep Voor Anker in Zambia werd op 14 april 2005 een stichting, met als doel een verantwoord beheer en een gecontroleerde besteding van het bijeengebrachte geld. 

Vanaf 1 april 2010 werkt de stichting onder de naam Imena Foundation.