Door dijkenbouw gered

Previous slide
Next slide

Meer dan de helft van alle inwoners van Zuid-Sudan heeft structureel honger. Het gaat om zo’n 7,2 miljoen mensen, waar-van 1,4 miljoen kinderen onder de 5 jaar.

Wie had dat gedacht?

In 2021 startte het project ‘Akkerbouw en Veeteelt in Greater Aweil’ met het opkopen van maar liefst 56 ha aan hoger gelegen landbouwgrond in Awanda en Pan Adot. Op beide plekken werd de grond verdeeld in  14 ha voor akkerbouw en 14 ha voor veeteelt. In juli 2022 groeiden de sorghum en de pinda’s veelbelovend en werd er reikhalzend uitgekeken naar het moment van oogsten.

In augustus 2022, net toen de oogsttijd daar was, was er echter sprake van onvoorstel-baar zware regenval. Ook bleef er water stromen vanuit de hoogvlaktes. Het stroomde zelfs over in Awanda en Pan Adot. De oogst ging erdoor verloren en dat was onnoemelijk meer dan een grote tegenvaller: het ging om leven of dood.

Projectplan

Om toekomstige oogsten veilig te kunnen stellen diende Christ Mission to the World (CMW) bij Imena Foundation een projectplan in voor het omdijken van landbouwgebieden. Een geweldig plan, uitgewerkt tot in detail met alle technisch onderbouwde stappen en toekomst-bestendige voorzieningen om de verbouw en de oogst te laten slagen. Dijken zullen als een beschermende muur rondom de gewassen staan. Het werd een waar reddingsplan! Stichting Pharus bekostigde het plan en de werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

Wat een zegen dat het onmogelijke toch mogelijk is geworden; dijken met een totale lengte van zo’n 5 km, 1,5 m hoog en 9,5 m breed, zijn aangelegd en inmiddels beplant om erosie te voorkomen. Dijken zijn al eeuwenlang een beproefde manier om water te keren, maar in Zuid-Sudan is het uniek! Aan alles is gedacht: het grondverzetbedrijf, het vervoer van 

de graafmachine en bulldozer, het uitgraven van de kleigrond, het regelen van werk-nemers en de van gereedschap, materiaal en werkkleding. Eenmaal in bedrijf, zal de oogst levensreddend ten goede komen aan al de hongerende mensen in Greater Aweil. Met de opbrengst van de oogsten zullen alle huidige projecten worden onderhouden, kan het personeel worden betaald en kunnen de projecten op den duur zelfvoorzienend worden.

Christ Mission to the World (CMW) in Zuid Sudan heeft als door een wonder eerder een ziekenhuis en een school gerealiseerd. Deze stichting staat onder leiding van de tot de Anglicaans-Katholieke kerk behorende bij bisschop Garang Chan Awac. Hij is de drijvende kracht; een groot mens met een groot hart, die zichzelf volledig wegcijfert in zijn onophoudelijke missie: de hulp aan de armste mensen. Zijn leven lang zoekt hij ze op in hun ellende: de zieken, de stervende kinderen, de creperende ouderen, de aan hun lot overgelaten weeskinderen, de kansloze gehandicapten. In zijn huis is nauwelijks plaats voor hemzelf, zijn vrouw en kinderen. Aan zijn deur kloppen ze aan, vinden ze een veilig plekje voor de nacht, is er schoon drinkwater en als er nauwelijks of geen voedsel is, dan toch merken ze hier de liefde van bisschop Garang. Er wordt voor hen gebeden en met de vele pastors van CMW gezocht naar een oplossing voor hun noden. Imena Foundation kwam 10 jaar geleden in aanraking met bisschop Garang en de warme samenwerking heeft geleid tot een enorme verbetering van de omstandigheden in het Greater Aweil district. Door de grote financiële donaties van stichting Pharus, zijn de Lighthouse Primary School, het Lighthouse Medical Centre, het water-boringbedrijf en zo ook het veelbelovende landbouw- en veeteeltproject er gekomen.