Identiteit

Imena Foundation gelooft dat God de Schepper is van alles wat leeft. Door Zijn zoon Jezus Christus naar de aarde te sturen, heeft God duidelijk gemaakt hoe Hij wil dat mensen met elkaar omgaan. Imena Foundation wil Jezus volgen door barmhartig om te zien naar mensen in nood. We roepen onszelf en anderen op om het principe van ‘delen’ te doorgronden en ‘liefdevol te geven’ van alles wat we uit genade hebben ontvangen.