Voedselzekerheid ZS

Zuid-Sudan | Groene oase in droge dorheid

Meer huishoudens verzekerd van voedsel

Uitgestrekte vlakten tekenen het Zuid-Sudanese Greater Aweil district. Resultaat van de naweeën van de oorlog,  de extreme klimaatschommelingen en het gebrek aan kennis en middelen op agrarisch gebied. Het heeft de vruchtbaarheid van de aarde hier stilgelegd. Droge dorheid alom. Hier groeit nauwelijks iets met een groot voedseltekort als gevolg. Er is honger. En toch...! 

Ineens is het er: een groene oase. Velden, waar ossen de ploegen trekken en de lokale bevolking het land bewerkt. Een doeltreffend systeem pompt water op en bevochtigt de ingezaaide aarde. De gewassen doen het uitstekend. De bevolking is zeker van voedsel; er is toekomst! “Honger is vreselijk”, zegt Margriet de Wilde. “Wat zijn we blij dat bisschop Garang zo duidelijk dit plan voor ogen had en dat er geld kwam om het uit te voeren. Het werkt! De middelen mogen in ver­gelijking met onze agrarische mogelijk­heden  misschien primitief overkomen, maar het is in dit gebied de enige haal-bare manier.” De film, die naar aanleiding van dit project is gemaakt, laat dat zien. Er is alles aan gelegen om in dit gebied meer van deze oases te realiseren. Inmiddels is de financiering rond en is er gestart met fase 2. Zo herhaalt zich het proces bij steeds meer huishoudens. Een sneeuwbaleffect dat over een vijftal jaren zorgt voor voedselzekerheid voor 1.000 huishoudens in een zelfvoorzie­nende setting.