Christ Mission to the World

Zuid-Sudan is het jongste land ter wereld. Na decennia van burgeroorlogen werd het land op 9 juli 2011 een onafhankelijke staat. Zuid-Sudan beschikt ruimschoots over natuurlijke hulpbronnen (vooral olie) en agrarisch potentieel. Jaarlijks valt veel regen, maar wel met grote verschillen door het jaar heen. Dat zorgt voor zowel overstromingen als droogte. Gelegenheid voor economische ontwikkeling is er dus, maar vooralsnog wordt Zuid-Sudan gekenmerkt door een enorme armoede. Conflicten die deels van politieke aard zijn en deels voortkomen uit een traditionele stammenstrijd, staan een voorspoedige ontwikkeling in de weg. Daardoor ontbreken in grote delen van het land alle basisvoorzieningen.

Lost Boy
Gelukkig zijn er tal van initiatieven om het leven van de Zuid-Sudanezen wat dragelijker te maken. Drijvende kracht achter een aantal projecten in de provincie Greater Aweil is bisschop Garang Chan Awac. Bisschop Garang (kerkleider van het Anglicaans-Katholiek bisdom Aweil) is één van de duizenden zogeheten ‘Lost Boys’, kinderen die op jonge leeftijd moesten vluchten tijdens de Sudanese burgeroorlog in de jaren tachtig. Ze waren vaak maanden onderweg, waarin ze te voet onder gevaarlijke omstandigheden vele honderden kilometers moesten afleggen. De overlevenden werden uiteindelijk in een kamp in Ethiopië opgevangen door vluchtelingenorganisatie UNHCR.

Terug naar vaderland
Anders dan de meeste Lost Boys besloot Garang op negentienjarige leeftijd terug te keren naar zijn vaderland, om dat weer op te bouwen. Hij stichtte er 120 kerken en vanuit zijn organisatie ‘Christ Mission to the World’ ziet hij het als zijn missie om ook scholen, waterboringen, ziekenhuizen, weeshuizen en voedselzekerheid te realiseren.

Christ Mission to the World
De organisatie Christ Mission to the World (CMW) werd in 2008 opgericht door bisschop Garang, in samenwerking met enkele andere Zuid-Sudanese kerkleiders. CMW maakt zich sterk voor de ontwikkeling van agrarische gemeenschappen in het land. De focus is daarbij gericht op een versterking van de onderlinge samenwerking en solidariteit. Voor de realisatie van projecten, zoals de bouw van scholen en ziekenhuizen en de aanleg van voorzieningen voor schoon drinkwater, is CMW afhankelijk van externe donateurs.

 

 

Previous slide
Next slide