IMENA FOUNDATION
ZET ZICH IN VOOR
ONDERWIJS,
SCHOON DRINKWATER
EN MEDISCHE
VOORZIENINGEN
IN AFRIKA

Voedselzekerheidsproject Zuid-Sudan

 Na een voorspoedige reis komen   Margriet de Wilde en Andries van   der Wiel in ZuidSudan aan. Een   vliegtuig van het World Food   Programme brengt hen van de
 hoofdstad Juba naar Aweil State.                                                                                                                                                                                                                         

 Net als in de rest van Zuid-Sudan   kampt deze regio al heel lang   met een nijpend voedseltekort.   De oogsten mislukken keer op   keer door hevige regenval en   dan weer langdurige droogte.                                                                                                                                                                                                                             

 Veel gezinnen zijn inmiddels   door hun voedselvoorraden   heen. En het magere
 seizoen moet nog beginnen:   tussen april en juli zal de   situatie alleen maar verergeren.   Bladeren eten is dan het enige   wat nog rest. Als er geen hulp   geboden wordt, zal er   hongersnood uitbreken.

 De situatie nabij de dorpen   Adoor, Lueth-Wek, Mangar Jier,   Baau en in Aweil Town is heel   anders. Door de komst van het   Voedselzekerheidsproject Zuid-   Sudan met ossen, ploegen,   zaden en irrigatiepompen zal de   komende oogst succesvol zijn.
 Leden van de Lueth-Wek Farmer   Group tonen een aantal   getrainde ossen.                                                                                      

 Na een reis van enkele uren over   de onverharde Zuid-Sudanese   wegen komen Andries en   Margriet aan in het zuidelijk   deel van Aweil State. Het dorp   Mangar Jier doemt in de verte   op. Hier is door twee Farmer   Groups gezamenlijk een
 trainingscentrum opgezet waar   veertig ossen leren het juk te   dragen, de ploeg te
 trekken en sturing te   accepteren.

 De Farmer Group van Lueth-Wek   werkt dagelijks op de   uitgestrekte akker.

 

 

 

 

 

 

 Irrigatiepompen zorgen ervoor   dat de akker, tijdens de groei   van de gewassen, ruimschoots   wordt bevloeid met water.                                                                                                                                                                                                      

 Het water is afkomstig uit een   nabijgelegen rivier en wordt met   aanzuigslangen opgepompt.                                                                                                                                                                                                                                             

 Kanalen transporteren   vervolgens het opgepompte   water naar de verschillende
 delen van de akker. Met het   verleggen van dammen wordt   het water gelijkmatig
 over de droge landbouwgrond   verspreid.

 Okra is een eenjarige plant   waarvan de jonge bladeren,   maar vooral de jonge,
 onrijpe vruchten worden   gebruikt als groente. De plant   groeit snel en is in ongeveer
 60 dagen oogst klaar: de onrijpe   vruchten moeten 4 tot 5 dagen   na de bloei worden geplukt.

 Okra is een goede bron van   vitamine A, B complex, C en E,   ijzer, kalk, en vezels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Jonge okra vruchten worden in   plakjes gesneden om ze daarna   te koken of te bakken als   groente, of om ze te drogen en   op te slaan voor later gebruik.