IMENA FOUNDATION
ZET ZICH IN VOOR
ONDERWIJS,
SCHOON DRINKWATER
EN MEDISCHE
VOORZIENINGEN
IN AFRIKA

Onderwijs

In ontwikkelingslanden gaan veel kinderen op het platteland nog niet naar school. Vaak worden zij thuis gehouden om mee te helpen in het huishouden of om een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen.

Verplicht en toegankelijk basisonderwijs is een belangrijk middel in de strijd tegen armoede. Het geeft kinderen de kans om zich verder te ontwikkelen waardoor hun kansen in het leven toenemen. Dit komt uiteindelijk de hele maatschappij ten goede.

Hoewel het positief is dat steeds meer kinderen naar school gaan, moet er nog veel worden gedaan aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Zo zijn er onvoldoende gekwalificeerde docenten beschikbaar waardoor klassen uitpuilen en is er te weinig schoolmeubilair en lesmaterialen. Ook aan goede stenen schoolgebouwen ontbreekt het nog vaak.