IMENA FOUNDATION
ZET ZICH IN VOOR
ONDERWIJS,
SCHOON DRINKWATER
EN MEDISCHE
VOORZIENINGEN
IN AFRIKA

Zambia in het kort

Zambia ligt in het zuidelijk deel van Afrika en grenst (met de klok mee) aan de landen Congo, Tanzania, Malawi, Mozambique,

    

Zimbabwe, Botswana, Namibië en Angola. Het land telt 12,9 miljoen inwoners en heeft een oppervlakte waar Nederland 18 keer in past. De hoofdstad is Lusaka. In Zambia worden 73 verschillende Bantoetalen gesproken. Er zijn vier officiële voertalen: Engels, Nyanja, Bemba en Lozi.


De Zambiaanse economie was altijd sterk afhankelijk van de koperwinning, maar door de daling van de koperprijs op de wereldmarkt vanaf de jaren zeventig, bleek dat de Zambiaanse economie zeer kwetsbaar was. De regering heeft geprobeerd om tot grotere diversificatie te komen, maar dat heeft tot nu toe weinig succes gehad.
Over het algemeen zijn donoren en investeerders goed te spreken over het macro-economische beleid van de overheid. Mede hierdoor kent Zambia sinds 2001 een gemiddelde economische groei van 4,5 %. In een recent rapport van de Wereld Bank (Doing Business) scoorde Zambia 67ste van 155 landen voor wat betreft het gemak van zaken doen, hetgeen zeer gunstig afsteekt bij andere ontwikkelingslanden.


Zambia heeft in 2005 het zgn. Completion Point bereikt van het HIPC-initiatief (een internationaal instrument ter vermindering van de schuldenlast, dat bedoeld is om arme landen met een hoge schuldenlast bijzondere steun te verlenen). Dit heeft geleid tot een aanzienlijke reductie van de schuldenlast. Op (middel)lange termijn hebben diversificatie van de economie, met landbouw als hoofdsector, en private investeringen prioriteit. Algemene doelstelling van het beoogde economisch beleid is en blijft armoedevermindering.

Lees hier meer informatie over Zambia.