IMENA FOUNDATION
ZET ZICH IN VOOR
ONDERWIJS,
SCHOON DRINKWATER
EN MEDISCHE
VOORZIENINGEN
IN AFRIKA

Werkwijze

De werkwijze van Imena Foundation kenmerkt zich door het volgende:

  • 95% van het ingezamelde geld gaat naar projecten in Afrika.
  • Er is vanuit Nederland intensief contact met lokale organisaties en vertrouwenspersonen.
  • Alleen duidelijke projectplannen met daaraan vastgekoppeld een begroting worden door Imena Foundation ondersteund; de toegezegde financiële ondersteuning wordt in delen overgemaakt.
  • De bevolking wordt bij de uitvoering van de projecten betrokken. Hierdoor voelt men zich mede ver-antwoordelijk.
  • Er wordt gewerkt met lokale aannemers en Afrikaanse leveranciers.
  • Tijdens het uitvoeren van de verschillende werkzaamheden vindt terugkoppeling plaats door middel van mailverkeer en fotomateriaal.
  • Daarnaast is sprake van een gestructureerde financiële terugkoppeling.
  • Jaarlijks wordt er een samenstellingsverklaring verstrekt door een registeraccountant.
  • Er is een goede relatie met WILDE GANZEN


ANBI
Imena Foundation heeft de zogenaamde ANBI-status. Dat wil zeggen dat de stichting door de Belastingdienst erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling. Het voordeel daarvan is dat giften geheel of gedeeltelijk aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.