IMENA FOUNDATION
ZET ZICH IN VOOR
ONDERWIJS,
SCHOON DRINKWATER
EN MEDISCHE
VOORZIENINGEN
IN AFRIKA

Word donateur

Imena Foundation is een stichting die in overeenstemming is met de fiscale regels voor ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen).

De fondsenwerving van Imena Foundation wordt gecoördineerd vanuit het kantoor in Drachten. De fondsen worden geworven onder particuliere donateurs, scholen, kerken, ondernemers en vermogensfondsen. Minimaal 95% van de geworven gelden komt ten goede aan de doelstelling.

 

2017 is het jaar waarin Imena Foundation haar aantal donateurs wil vergroten.

Met de wervingsactie ‘Zoektocht naar méér’ wil de stichting méér gaan betekenen voor de mensen die geen toegang hebben tot schoon drinkwater, goed onderwijs en medische voorzieningen. Ze wil méér noodhulp gaan verstrekken in de vorm van voedsel en medicijnen en méér helpen bij de opbouw van kerkelijke gemeenschappen.

Ter introductie van bovengenoemde wervingsactie is het gelijknamige document 'Zoektocht naar méér' geschreven waarin Imena Foundation terugkijkt, vooruitblikt en zich verheugt op de toekomst.

U kunt op verschillende manieren uw steentje bijdragen.
U kunt een ‘kapiteel’ worden, een ‘zuil’ of een ‘basement’,
genoemd naar architectonische elementen uit de klassieke oudheid.

 

Wordt ook onderdeel van dit prachtige bouwwerk en sluit u aan bij
Imena Foundations ‘Zoektocht naar méér’.

1. Machtig Imena Foundation om een donatie van uw rekening te laten afschrijven

 

2. Vul een intentieovereenkomst in en ontvang jaarlijks een factuur

 

3. Maak uw bijdrage persoonlijk over naar Imena Foundation

  • Het IBAN van Imena Foundation is: NL23 RABO 0321 5340 77

 

“Laten we vol vertrouwen ‘geven van wat we hebben’ en samen bouwen aan
een betere toekomst voor de allerarmsten ter wereld.”